FCE - First Certificate in English
ďťż

MENU

PRZYGOTOWANIA

INNE

Statystyki zdawalności FCE

Poniżej przedstawione są wyniki egzaminu FCE w Polsce w 2016 roku.


Wyniki FCE