FCE - First Certificate in English

MENU

PRZYGOTOWANIA

INNE

Statystyki zdawalności FCE

Poniżej przedstawione są wyniki egzaminu FCE w Polsce w 2018 roku.


Wyniki FCE