Egzamin FCE - First Certificate in English

MENU

PRZYGOTOWANIA

INNE

Raport z cen korepetycji 2022

Sposób oceniania na egzaminie FCE

Od stycznia 2015 r. stosowany jest nowy sposób przedstawiania wyników egzaminów Cambridge, który dostarcza bardziej szczegółowych informacji o każdej z umiejętności językowej osoby zdającej egzamin - Cambridge English Scale.

W FCE, podobnie jak w FCECPE, są trzy oceny pozytywne certyfikatu FCE na poziomie B2: A, B i C, ocena na poziomie B1 oraz jedna ocena negatywna (Fail). Aby zaliczyć egzamin i uzyskać certyfikat FCE na poziomie B2, należy uzyskać co najmniej 60% punktóww z egzaminu. Egzamin zdany w przedziale 45-59% jest potwierdzeniem poziomu B1.

Co istotne, progi są wyliczane z ogólnej liczby punktów - niezaliczenie jednej części egzaminu nie wyklucza zdania całego egzaminu.


Wyniki FCE

Tylko część ustna oceniana jest w Polsce, a wszystkie pozostałe w Wielkiej Brytanii. Na wyniki czeka się ok. 2,5 miesiąca.


Na co egzaminatorzy zwracają uwagę przy ocenianiu?

Speaking

W rzeczywistości osoby zdające FCE niepotrzebnie denerwują się aż tak przed egzaminem ustnym. To jest poziom, na którym drobne błędy nie zaważą na tym, czy egzamin zostanie zaliczony. Najważniejsze, aby zadbać o płynność mówienia i potrafić podtrzymać konwersację, a także nie popełniać błędów gramatycznych.