Egzamin FCE - First Certificate in English

MENU

PRZYGOTOWANIA

INNE

Raport z cen korepetycji 2022

Struktura egzaminu FCE

Egzamin FCE sklada sie z 4 części (Papers): Reading and Use of English, Writing, Listening i Speaking. Trwa ogólem 3 h 29 min.

W jednym dniu kandydaci biora udzial w czesciach: Reading and Use of English (Czytanie ze zrozumieniem i test gramatyczno-leksykalny), Writing (Pisanie) i Listening (Sluchanie). Do częsci ustnej (Speaking) kandydaci przystepuja w innym lub tym samym dniu i zdaja ja w parze z innym kandydatem w obecnoaci dwóch egzaminatorów.

1. Reading and Use of English (1 godz. 15 min), 40 % punktów do zdobycia.

Reading and Use of English składa się z 7 części (łącznie 52 pytań) i dość obszernie sprawdza znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych kandydata.

Ta część egzaminu składa się z tekstów o długości od 3000 do 3500 słów i sprawdza rozumienie przez kandydatów różnych rodzajów tekstów, takich jak fikcja literacka, gazety i czasopisma, materiały promocyjne i informacyjne.


2. Writing (1 godz. 20 min.), 20% punktów do zdobycia

Pisanie składa się z 2 części:

3. Listening (ok. 40 min), 20 % punktów do zdobycia

Rozumienie ze słuchu składa się z 4 części (łącznie 30 pytań), jest zbiorem monologów bądź dialogów z różnych źródeł, takich jak programy informacyjne, przemówienia, ogłoszenia publiczne, audycje radiowe i inne. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Przed każdą częścią kandydat ma możliwość przeczytania wszystkich poleceń. Nowością w stosunku do egzaminów sprzed 2015 roku jest to, iż lektor nie czyta możliwych odpowiedzi do wyboru.


4. Speaking (ok. 14 min na parę kandydatów), 20 % punktów do zdobycia

W części ustnej bierze udział 2 egzaminatorów i 2 kandydatów. Speaking składa się z 4 części:

Informacje te pochodzą ze strony www.britishcouncil.org